Viditeľné výsledky

Významné a dobré projekty, ktoré sa vďaka vašej dôvere podarilo zrealizovať za posledné štyri roky.

Doprava

Táto oblasť patrí medzi najkritizovanejšie, ale aj finančne a organizačne najnáročnejšie. Zhustená doprava je výsledkom vplyvu viacerých faktorov a sprievodným negatívnym javom extenzívneho rozvoja hlavného mesta Bratislavy a jeho okolia, vrátane Stupavy.
Viac informácií

Školstvo

Jedna z najviac rezonujúcich tém v našom meste a to hlavne v spojitosti s nedostatočnou kapacitou v materských školách ako i v základnej škole. Od začiatku volebného obdobia si uvedomujeme vážnosť situácie a hľadáme všetky dostupné možnosti riešenia.
Viac informácií

Zdravotníctvo

Obnova budovy zdravotníckeho strediska, inštalácia sedacieho výťahu pre imobilných pacientov na schodisko, úplná ekonštrukcia pediatrickej ambulancie – nové a moderné priestory pre lekára, deti a ich rodičov. Súčasťou čakárne je aj priestor pre detské hry.
Viac informácií

Verejné osvetlenie

Technický stav osvetlenia mesta (okrem centrálnej časti Hlavnej ulice) v predchádzajúcich obdobiach nikto neriešil. Odborný audit, ktorý sme dali vypracovať v roku 2016, vyhodnotil stav verejného osvetlenia.
Viac informácií

Obecný dom v Máste

Mástsky obecný dom neupadol do zabudnutia. Projekt je možné po menších úpravách využiť na vybudovanie potrebného komunitného centra, kde nájdu Mášťania domov pre svoje  voľnočasové aktivity a zábavu.
Viac informácií

Informovanosť

Predsavzatie zlepšiť komunikáciu medzi samosprávou a obyvateľmi mesta sa podarilo naplniť. Prvoradá pozornosť bola venovaná potrebám novej redakcie mestských novín, ktorá zabezpečila nový vydavateľský koncept.
Viac informácií

Detské ihriská

Snažili sme sa budovať nové a revitalizovať staré ihriská vo všetkých vhodných lokalitách, kde nám to umožňovali vlastnícke vzťahy a dostatok financií. V roku 2015 sme obnovili a oplotili detské ihrisko na Budovateľskej ulici. O rok neskôr  pribudlo nové ihrisko …
Viac informácií

Centrálna oddychová zóna

Dnes si možno už nikto nespomína na stav Kaštieľskeho a malého parku pred niekoľkými rokmi, nevníma námahu a vynaložené úsilie na jeho obnovu. Námaha sa oplatila, ľudí v parku pribúda a užívajú si  pobyt v zelenej oáze, priamo v centre mesta.
Viac informácií

Mestská knižnica

Metská knižnica získala koncom roka 2016 nové priestory s moderným interiérovým vybavením a rozšírenými knižničnými službami.  Projekt v sebe okrem nových priestorov zahŕňal aj nové technické vybavenie knižnice a zaktualizoval sa knižničný fond.
Viac informácií

Múzeum F. Kostku

Cieľom odvážnej myšlienky záchrany múzea, ktorá sa nám podarila presadiť, nebolo iba súrenie nutných opráv zavlhnutých priestorov, ale aj presadenie veľkorysého riešenia vysporiadania vlastníckych vzťahov, ktoré boli 50 rokov prekážkou rozvoja múzea.
Viac informácií

Reklamný smog a nelegálna reklama

V priebehu roka 2017 sme realizovali odstraňovanie reklamných zariadení na mestských pozemkoch. Cieľom bola vizuálna čistota mesta a uvoľnenie miesta pre zeleň. Dvojročná snaha síce výsledky priniesla, ale len na krátke obdobie. Neostáva nám nič iné ako …
Viac informácií

Odpadové hospodárstvo a zeleň

Medzi priority uplynulého štvorročného obdobia patrilo aj zvýšenie čistoty v našom meste. Na uliciach pribudli nové koše na odpadky a psie exkrementy. Mesto vypracovalo projekt uzamykateľných kontajnerových stojísk a poskytovalo administratívnu súčinnosť …
Viac informácií

Dobrovoľný hasičský zbor

Počas štyroch rokov sa nám podarilo získať viacere dotácie, ktoré výrazným spôsobom pomohli obnoviť zastaranú požiarnu techniku a získať nové  vybavenie hasičskej  zbrojnice. Rýchly zásah a profesionalitu stupavských dobrovoľných hasičov mala možnosť …
Viac informácií

Projekty a dotácie

Som rád, že sa nám podarilo spolu s kolegami z mestského úradu sprocesovať doležité žiadosti a získať v období rokov 2014 – 2018 dotácie a sponzorské príspevky v celkovej výške presahujúce 3 mil. eur. Pozrite si najvýznamnejšie podporené žiadosti.
Viac informácií

Mestský úrad

Podarilo sa naštartovať a zrealizovať potrebnú obnovu takmer všetkých vnútorných priestorov a vybudovať funkčné a reprezentatívne priestory. Súčasné usporiadanie kancelárií a zasadacích  miestností prospelo zamestnancom aj návštevníkom mestského úradu.
Viac informácií