Srdcom Stupavcan Vizia 2019 2023

Vízia 2019 – 2023

ŠKOLSTVO Reálne a zodpovedne – tak sme pristupovali k riešeniu nedostatku kapa­ city v predškolských a školských zariadeniach v minulosti, takým istým spôsobom chceme postupovať aj ďalej. Naším cieľom je zrealizovať nad­ stavbu modulovej školy a vybudovať novú Materskú školu pre 80 detí na Zvončekovej ulici, na ktorú sa podarilo získať dotáciu vo výške 536…

Srdcom Stupavcan Zmarene projekty

Zmarené projekty

Nadstavba modulovej školy Na základe pozmeňujúceho návrhu k Rozpočtu mesta pre rok 2018, ktorý vypracovala skupina poslancov (Lacka, Bugala, Kazarka, Kalivoda, Novisedlák, Haulík) – bola vypustená projektovo pripravená nadstavba modulovej školy s 8 triedami. Predmetný pozmeňujúci návrh bol prednesený na MsZ 22. 3. 2018 a väčšinou schválený. Modernizácia odborných učební dňa 22. 3. 2018 pozmeňovacím…

Srdcom Stupavcan Myty a fakty

Mýty a pravdy

SKLÁDKA MÝTUS: Primátor realizoval odstraňovanie havárie a čiastočnú revitalizáciu na základe vlastného uváženia za cenu, ktorú si dohodol s dodávateľom a pripravil tým mesto o milión eur. PRAVDA: Havarijný stav ochranného valu z októbra 2014, bol riešený zmluvou na základe verejného obstaráva­nia, ktorá bola podpísaná mojim predchodcom dňa 11. decembra, teda 4 dni pred mojím nástupom…