Kandidáti na poslancov

Potrebujeme systematické a pragmatické riešenia namiesto škriepok a stavania barikád. Veríme, že sa vo voľbách rozhodnete správne a podporíte všetkých nás, ktorí sme tak ako vy srdcom Stupavčania, srdcom Mášťania.
kandidati 106

Volebný obvod č. 1

Ing. Eduard MAJERSKÝ

Odborník v oblasti dopravy a logistiky
Riešenie dopravných problémov Stupavy si vyžaduje dlhší čas. Vieme však urobiť viacero čiastkových opatrení, ktoré dopravnú vyťaženosť odľahčia. Hlavne sa chcem pričiniť o obnovu dôvery ľudí vo vedenie mesta, ktorú sme vinou časti zastupiteľstva stratili.

IMG 2407

Volebný obvod č. 2

JUDr. Fedor PÍŠ, MBA

Odborník na firemné financovanie, EÚ fondy a sociálnu sféru
Žijem v Stupave bezmála 20 rokov a cítim, že naše mesto potrebuje v týchto voľbách pomôcť. Viem ponúknuť zahraničné skúsenosti, osvedčené prístupy a aplikovať ich v komunite mesta Stupava.

Milan Peschl

Volebný obvod č. 2

Milan PESCHL

Podnikateľ a dobrovoľný hasič
Naša rodina je štvrtou generáciou žijúcou v Stupave – dôverne preto poznám naše mesto a jeho potreby. Za kľúčové pre tieto voľby považujem vybrať do zastupiteľstva ľudí, ktorí budú nestranne a spravodlivo rozhodovať v prospech občanov nášho mesta.

kandidati 104

Volebný obvod č. 3

Ing. Eduard RYBA

Odborník na dopravu a logistiku
Stupava dnes nie je v jednoduchej situácii, preto sa chcem pokúsiť o čiastočné zmeny. Chcem prispieť k zlepšeniu nepostačujúcej infraštruktúry, kolabujúcej dopravy, podporiť školy, škôlky, a hlavne vzťahy medzi ľuďmi. Nech je Stupava opäť príjemné mesto.

kandidati 101

Volebný obvod č. 4

Mgr. Michal HORECKÝ

Hlavný štátny radca
Stupavu som vždy vnímal ako najkrajšie miesto na svete. Žil, pracoval a precestoval som viac ako 80 krajín v rôznych častiach sveta. Ponúkam moje skúsenosti z oblasti diplomacie k dosiahnutiu spoločného cieľa, k rozvoju a zveľaďovaniu Stupavy.

kandidati 105

Volebný obvod č. 4

JUDr. Vincent VAVRINA

Podnikateľ
Moje rozhodnutie kandidovať za poslanca potvrdilo dianie v stupavskom zastupiteľstve. Pseudostranícke záujmy, negatívna atmosféra, osočovanie a nulový progres, ktorý má fatálny dopad na naše mesto. Viacero dôležitých projektov sa preto nezrealizovalo. Som
pripravený rozhodovať pragmaticky.

IMG 2111 0

Volebný obvod č. 5

MUDr. Jitka RAČICKÁ

Lekárka
Trápení a problémov v našom meste je veľa, a nielen v oblasti zdravotníctva. Pochopila som, že ak chcem niečo zmeniť, nedá sa to urobiť „spod periny“. Rada by som prispela k rozvoju zdravotnej starostlivosti v našom meste, nezabúdajúc na ďalšie oblasti.

kandidati 102

Volebný obvod č. 5

Ing. Roman VIGH

Vedúci oddelenia územného rozvoja a životného prostredia
Som Stupavčan a žijem v našom meste od narodenia. Chcem využiť pri riešení aktuálnych a koncepčných potrieb mesta svoje dlhoročné skúsenosti a znalosť procesov, ktoré som mal možnosť nadobudnúť ako zamestnanec mestského úradu.

kandidati 103

Volebný obvod č. 7

Juraj BALOG

Podnikateľ
Dnes sa vinou skupiny poslancov dostala Stupava do situácie, keď sa mnohé, pre mesto dôležité projekty zastavili. Je dôležité pokračovať v aktivitách ako MŠ Zvončeková, nadstavba modulovej základnej školy a zároveň hľadať nové finančné zdroje.

kandidati 107

Volebný obvod č. 7

Ing. Ján PAPAJ

Hlavný štátny radca
Budúcnosť nášho mesta vnímam cez naše deti. Preto by som upriamil pozornosť na školstvo a šport. Je potrebné čo najrýchlejšie naštartovať procesy vzniku novej ZŠ a MŠ či rozšíriť existujúcu školu. Získaním grantov by som rád podporil tieto oblasti.

IMG 4942

Volebný obvod č. 8

Ing. Anna VARGOVÁ

Vrcholová manažérka
Naším spoločným cieľom je vybudovať zo Stupavy inteligentné mesto, v ktorom bude fungovať doprava, bezpečnosť, osvetlenie ulíc, odpadové hospodárstvo a zároveň bude naše mesto ekologické. Je to práca na dlhé obdobie, ale musíme urobiť prvý krok.

J Fabian

Volebný obvod č. 8

Ing. Jozef FABIAN

Súkromný podnikateľ
V predchádzajúcom období som pôsobil ako člen stavebnej komisie, preto ponúkam svoje skúsenosti v problematike výstavby, územného plánu, dopravy, infraštruktúry, životného prostredia a regionálneho rozvoja. Ako predseda Mástskeho potravinového spolku chcem podporiť rozvoj kultúry a tradícií.

kandidati 106

Volebný obvod č. 1

Ing. Eduard MAJERSKÝ, 32 r.

Odborník v oblasti dopravy a logistiky
Kandidát Doma Dobre

Kto som

Už dlhšie žijem v Stupave, a aj keď nie som priamo rodákom, cítim, že som srdcom Stupavčan. Po štúdiu na prestížnych školách v zahraničí som absolvoval Univeritu v Žiline, odbor Ekonomika a manažment v leteckej doprave. Od ukončenia vysokej školy sa aktívne venujem doprave. Konkrétne logistike a plánovaniu. Moju odbornosť chcem poskytnúť v týchto voľbách aj nášmu mestu.

Prečo kandidujem?

Za ostatný rok pri konverzácii s ľuďmi neustále počúvam o ich nespokojnosti – aj tak je všetko zmanipulované  a všetci hrabú iba pre seba… Preto za jeden z najdôležitejších cieľov nového zastupiteľstva považujem obnovenie dôvery ľudí a posilnenie transparentnosti.

IMG 2407

Volebný obvod č. 2

JUDr. Fedor PÍŠ, MBA, 52 r.

Odborník na firemné financovanie, EÚ fondy a sociálnu sféru
Nezávislý kandidát

Kto som

Mám 52 rokov, som podnikateľ a 15 rokov pracovného života som prežil v zahraničí: v Moskve, Záhrebe a Washingtone D.C. Som expertom na firemné financovanie, EÚ fondy a sociálnu sféru.

Prečo kandidujem?

V Stupave bývam od roku 2000 a cítim, že toto mesto potrebuje v týchto voľbách pomocť. Viem ponúknuť zahraničné skúsenosti a osvedčené prístupy chcem aplikovať aj v komunite nášho mesta.

Milan Peschl

Volebný obvod č. 2

Milan PESCHL, 51 r.

Podnikateľ a dobrovoľný hasič
Nezávislý kandidát

Kto som

„Som ženatý a mám dve deti. Viac ako 20 rokov podnikám v Stupave – naša rodina je už 4. generáciou žijúcou v našom meste. Som dlhoročným členom dobrovoľného hasičského zboru a ostatných 10 rokov aj jeho predsedom. Dôverne preto poznám naše mesto, jeho obyvateľov a ich potreby.

Prečo kandidujem?

Za kľúčové pre tieto voľby považujem vybrať do zastupiteľstva ľudí, ktorí budú nestranne a spravodlivo rozhodovať v prospech občanov nášho mesta. Budem sa zasadzovať o to, aby Stupava bola čistejším a bezpečnejším mestom, aby sme v rámci možností zlepšili jeho dopravu a infraštruktúru.

kandidati 104

Volebný obvod č. 3

Ing. Eduard RYBA, 33 r.

Odborník na dopravu a logistiku
Nezávislý kandidát

Kto som

Pochádzam zo Stupavy, kde žijem od narodenia. Mám dve deti. Ukončil som vysokoškolské inžinierske štúdium v Bratislave. Od roku 2005 pôsobím v súkromnom  sektore a venujem sa logistike a doprave. Aktívne sa venujem športu a s kamarátmi vediem karate klub v Stupave.

Prečo kandidujem?

Stupava dnes nie je v jednoduchej situácii, preto sa chcem pokúsiť aspoň o čiastočné zmeny, vedúce k riešeniu tých najpálčivejších problémov ako nepostačujúca infraštruktúra, kolabujúca doprava, škola, škôlky, ale tiež vzťahy medzi ľuďmi. Rád by som prispel k tomu, aby bola Stupava opäť pokojné mesto na Záhorí, v ktorom budeme so svojimi rodinami radi bývať.

kandidati 101

Volebný obvod č. 4

Mgr. Michal HORECKÝ, 40 r.

Hlavný štátny radca
Nezávislý kandidát

Kto som

Celé detstvo aj mladosť som prežil v Stupave. V roku 2000 som začal naberať životné skúsenosti aj v zahraničí. Začal som pracovať na Ministerstve zahraničných vecí a ako atašé som pôsobil skoro 2 roky na zastupiteľskom úrade SR v Iraku, 4 roky na slovenskej ambasáde vo Vietname a následne 1,5 roka na Stálej misii SR pri OSN v New Yorku. Okrem pôsobenia v diplomacii a naberania skúseností v zahraničí absolvovaním rôznych študijných pobytov, stáží a zahraničných ciest som zvyšoval svoju odbornú kvalifikáciu v oblasti verejného diania na vysokej škole v odbore verejnej politiky a verejnej správy.

Prečo kandidujem?

Stupavu som vždy vnímal ako najkrajšie miesto na svete, a to aj napriek tomu, že som precestoval viac ako 80 krajín a mal som možnosť žiť a pracovať v rôznych častiach sveta. Stupava je pre mňa miesto, kde chcem prežiť svoj život a aktívne sa podieľať na jej rozvoji a zveľaďovaní. Ponúkam moje skúsenosti z oblasti diplomacie, kde som pôsobil, a kde som sa naučil nadväzovať kontakty a viesť dialóg v prospech dosiahnutia spoločného cieľa.

kandidati 105

Volebný obvod č. 4

JUDr. Vincent VAVRINA, 33 r.

Podnikateľ
Národná koalícia

Kto som

V Stupave žijem od útleho detstva. Mám právnické vzdelanie a som súkromný podnikateľ v oblasti automobilového priemyslu. Mám precestovaných veľa krajín a získané skúsenosti by som chcel zúročiť pri plnení potrieb nášho mesta. Napríklad sa chcem venovať sociálnej sfére, keďže som sám hendikepovaný.

Prečo kandidujem?

Rozhodol som sa kandidovať, pretože posledných pár rokov intenzívnejšie sledujem dianie v stupavskom zastupiteľstve. Pseudostranícke záujmy, žabomyšie vojny, vytváranie zlej atmosféry, osočovanie – tak vyzerajú dnešné rokovania stupavského zastupiteľstva. Trpia tým občania nášho mesta a viacero dôležitých projektov sa preto nezrealizovalo. Som pripravený rozhodovať pragmaticky a v záujme všeobecného dobra.

IMG 2111 0

Volebný obvod č. 5

MUDr. Jitka RAČICKÁ, 51 r.

Lekárka
Nezávislá kandidátka

Kto som

Som lekárka a 20 rokov žijem v Stupave – aj korene mám na Záhorí. Som teda riadna Záhoráčka so všetkým, čo k tomu patrí. Mám dospelú dcéru, ktorá žije v zahraničí.

Prečo kandidujem?

Počúvam nielen o zdravotných ťažkostiach našich obyvateľov, ale aj trápení v ich súkromí či problémoch v našom meste. Pochopila som, že ak chcem niečo zmeniť, nedá sa to urobiť „spod periny“. Rada by som pomohla napríklad rozvoju zdravotnej starostlivosti v našom meste – zabezpečiť väčší rozsah lékárov-špecialistov,  venovať viac pozornosti seniorom a samozrejme veľa ďalších tém.

kandidati 102

Volebný obvod č. 5

Ing. Roman VIGH, 35 r.

Vedúci oddelenia územného rozvoja a životného prostredia
Nezávislý kandidát

Kto som

Som Stupavčan a žijem v našom meste od narodenia. Po ukončení Stavebnej a strojníckej fakulty v Bratislave som začal pracovať na Mestskom úrade v Stupave. Moje dlhoročné skúsenosti a vedomosti práve z prostredia mesta Stupava , ako zamestnanca na oddelení územného rozvoja  a životného prostredia chcem využiť pri riešení aktuálnych a koncepčných potrieb mesta Stupava.

Prečo kandidujem?

Z mojich skúseností viem,  že za každým úspechom stojí tvrdá a poctivá práca, ktorá vás dovedie k cieľu. Sú to hodiny, dni, mesiace a často krát aj roky systematickej práce, kým sa vám podarí niečo VYTVORIŤ alebo DOSIAHNÚŤ. Som pripravený a mám záujem pracovať na zlepšení Stupavy práve takýmto poctivým a pracovitým prístupom.

kandidati 103

Volebný obvod č. 7

Juraj BALOG, 33 r.

Podnikateľ
Nezávislý kandidát

Kto som

Narodil som sa v Stupave a žijem tu s manželkou a našou dcérou. Vyštudoval som elektrotechnickú priemyslovku. V súčasnosti sa venujem vývoju, implementácii a technickej podpore softwaru.

Prečo kandidujem?

Dnes sa vinou časti našich poslancov, pre ktorých je dôležitá  príslušnosť k rôznym záujmovým skupinám alebo vidina osobného prospechu, dostala Stupava do situácie, keď sa v ostatných 4 rokoch mnohé dôležité projekty zastavili. Budem bojovať napríklad za pokračovanie v projektoch MŠ Zvončeková a nadstavba ZŠ, za získavanie dotácií cez nadačné fondy,  aktívny boj s vizuálnym smogom či zavedenie parkovacej politiky, ktorá zvýhodní obyvateľov s trvalým pobytom v Stupave.

kandidati 107

Volebný obvod č. 7

Ing. Ján PAPAJ, 51 r.

Hlavný štátny radca
Nezávislý kandidát

Kto som

Pracujem v štátnej správe a vo voľnom čase sa venujem športu – a to ako predseda športového klubu HC Tatran Stupava, ako aj člen komisie školstva, kultúry a športu.

Prečo kandidujem?

V prípade zvolenia za poslanca by som sa chcel venovať školstvu a športu. Podľa mňa je potrebné čo najrýchlejšie naštartovať procesy k vzniku novej základnej školy alebo k rozšíreniu existujúcej základnej školy. Tiež je potrebné rozšíriť kapacity predškolských zariadení. V rámci športu sa pokúsim aj prostredníctvom rôznych grantov o ďalšie rozšírenie možností na športovanie.

IMG 4942

Volebný obvod č. 8

Ing. Anna VARGOVÁ, 59 r.

Vrcholová manažérka
Nezávislá kandidátka

Kto som

Pochádzam zo Stupavy, tu som strávila detstvo, mladosť, celý život. Veľa som cestovala, no nech som bola aj na opačnom konci sveta, vždy som sa tešila na návrat domov. Okrem cestovného ruchu som sa odborne venovala problematike odpadového hospodárstva, keď som päť rokov pracovala v spoločnosti, ktorá nakladá s komunálnymi odpadmi na území Bratislavy.

Prečo kandidujem?

So svojimi manažérskymi skúsenosťami vidím možnosti v premene nášho mesta tak, aby sa nám tu žilo dobre a spokojne. Našim cieľom musí byť vybudovať zo Stupavy inteligentné mesto, v ktorom bude fungovať doprava a parkovanie, odpadové hospodárstvo, osvetlenie ulíc a mesto bude bezpečné a ekologické. Po vzore rakúskych a nemeckých mestečiek pomôžem naše mesto zveľadiť a skrášliť, aby sme tu radi žili. Určite to bude práca na dlhé obdobie, ale musíme to urobiť pre naše deti.

J Fabian

Volebný obvod č. 8

Ing. Jozef FABIAN, 53 r.

Súkromný podnikateľ
Nezávislý kandidát

Kto som

Pochádzam zo Stupavy kde aj takmer celý život žijem. Od roku 1991 pôsobím v súkromnom sektore a profesijne sa venujem médiám a marketingu. Od roku 2010 podnikám ako marketingový poradca pre turistické destinácie na Slovensku, v Rakúsku a Česku. V predchádzajúcom volebnom období som pôsobil ako člen stavebnej komisie pri mestskom zastupiteľstve v Stupave. Od roku 2012 sa venujem dobrovoľnej práci v miestnom občianskom združení Mástsky potravinový spolok v Stupave, ktorému od roku 2015 predsedám.

Prečo kandidujem?

Mesto Stupava má na výber: buď bude pokračovať v neudržateľnom rozvoji a stane sa nocľahárňou pre Bratislavu alebo zmení dlhodobú koncepciu s cieľom v udržateľnej miere zachovať svoj pôvodný charakter. Keďže som v predchádzajúcom období pôsobil ako člen stavebnej komisie, ponúkam svoje skúsenosti v problematike výstavby, územného plánu, dopravy, infraštruktúry, životného prostredia a regionálneho rozvoja.