Kandidát na primátora

Roman Maroš

Milí Stupavčania,

dovoľte mi pár myšlienok pred nadchádzajúcimi komunálnymi voľbami z pohľadu primátora ale i človeka, ktorý tu odmalička žije a veľkú časť svojho pracovného i súkromného života venoval práve nášmu mestu. V prvom rade by som sa rád poďakoval všetkým, ktorí akýmkoľvek vkladom prispeli k spoločnému cieľu – zveľadiť a spríjemniť život v Stupave.

Môj príbeh angažovanosti v našom meste som začal v časoch keď sme s partiou nadšencov z Pour Art opravovali synagógu, revitalizovali park, vybudovali pre Stupavčanov Kino X. Som tiež hrdý na to, že sa mi vďaka vašej dôvere podarilo v ostatných štyroch rokoch už ako primátorovi presadiť a zrealizovať viaceré významné a dobré projekty.

Celý príhovorMôj príbeh
Roman Maros Kandidata na primatora Stupavy 2018

Roman Maroš, kandidát na primátora mesta Stupava

Príhovor

Pokračovanie príhovoru Romana Maroša

Nebudem skrývať, že sa dalo urobiť ešte viac, keby časť poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí dnes opäť kandidujú a uchádzajú sa dokonca aj o post primátora, v ostatných štyroch rokoch obštrukciami neblokovali návrhy a predložené projekty, ktoré by v konečnom dôsledku pomohli práve obyvateľom mesta. Nejde len o domnienky, ale o fakty, overiteľné v zápisniciach z rokovaní zastupiteľstva.

Uvedomme si pred tým, ako vo voľbách odovzdáme svoj hlas, že kľúčovým orgánom v meste pre jeho rozvoj nie je primátor samotný, ale mestské zastupiteľstvo, ktorého kompetenciou je rozhodovanie o financiách určených na realizáciu jednotlivých aktivít.

Preto sa pýtam, že ak poslanci, ktorí dnes chcú riadiť Stupavu pod heslom “spolu to dokážeme”, a mali za štyri roky v zastupiteľstve väčšinu na presadenie všetkých potrebných zmien a zabezpečenie rozvoja nevyhnutnej infraštruktúry, prečo tak už za svoje volebné obdobie neurobili?

Správa mesta je nekončiacou štafetou. Preto je dôležité, aby mesto riadili ľudia, ktorí sa vedia odborne, včas a neraz aj odvážne rozhodnúť. Uprednostnenie časovo náročnejšieho a právne zodpovednejšieho riešenia namiesto populistických vyhlásení však prináša aj riziko straty sympatií niektorých voličov.

Stupava však dnes stojí na rázcestí, na ktorom si každý z nás musí vybrať. Buď dáme priestor na pokračovanie politikárčeniu, alebo si zvolíme silný tím nezávislých poslancov s overeným primátorom, ktorí veria, že každý problém má riešenie, ak je spoločná vôľa a zodpovednosť voči občanom. Potrebujeme systematické a pragmatické riešenia namiesto škriepok a stavania barikád. Verím, že sa vo voľbách rozhodnete správne a podporíte všetkých nás, ktorí sme tak ako vy srdcom Stupavčania, srdcom Mášťania.

Môj príbeh

Cesta od štúdií po verejnú službu v Stupave

Po štúdiu na strednej škole som vycestoval do zahraničia, kde som prežil takmer štyri roky. Po návrate som sa opäť venoval štúdiu na vysokej škole, v odbore ekonómia a divadelná réžia. Táto kombinácia mi ponúkla vycibriť si vnem pre realitu a fakty a zároveň cit a kreativitu, ktoré som niekoľko krát zúročil pri svojej ďalšej práci. Od roku 2007 som sa naplno začal angažovať v našom meste prostredníctvom občianskeho združenia Pour Art, ktoré som založil spolu s ďalšími mojimi priateľmi. Počas nasledujúcich rokov bolo našou úprimnou snahou priniesť do mesta kultúru, iný pohľad na vec a byť otvorení príležitostiam a možnostiam ako posunúť naše mesto vpred. Úspešné projekty ako záchrana židovskej synagógy, alebo vybudovanie Komorného kultúrneho centra, či príprava projektu oživenia priestoru Malého parku sú toho dnes dôkazom.

Zároveň som sa aktívne zapojil aj do samosprávy, kde som v roku 2010 obstál a získal som podporu ľudí ako poslanec mestského zastupiteľstva. Naďalej som však napredoval pri svojej práci pre naše mesto, či pri oživení dlhoročnej tradície ochotníckeho divadla, organizovaní koncertov, divadiel, výstav, a to s jasným cieľom – urobiť z nášho mesta dobré miesto na život. Vašu dôveru som získal aj pri komunálnych voľbách v roku 2014 a s vašou podporou som sa ujal funkcie primátora nášho mesta. Ponúkol som moju energiu, chuť a vytrvalosť a štyri roky vo funkcii som sa riadil tým najdôležitejším: uchovávať hodnoty, mať zmysel pre realitu a meniť veci k lepšiemu. Nie vždy sa všetko darilo, ale vďaka Vašej podpore a úprimným slovám, som vždy na tejto neľahkej ceste vedel kráčať ďalej.